How to Take Amoxicillin

buy amoxicillin over the counter

prednisolone dosage

cheap prednisolone colincochrane.com buy prednisolone 25mg tablets

buy accutane malaysia

buy accutane pills

lav

lav

buy amitriptyline online

buy antidepressant open buy amitriptyline online

amoxicillin uk

buy amoxicillin

order naltrexone pills

buy naltrexone online blog.endungen.de where to buy naltrexone in uk

naltrexone 50mg

cheap naltrexone uk online cheap naltrexone uk

accutane without blood tests

buy accutane uk andrewwestgarth.co.uk buy accutane singapore

buy accutane europe

accutane without side effects bizautomation.com buy accutane cream

accutane without insurance

buy accutane uk online accutane without birth control reddit

buy accutane singapore

buy accutane singapore go buy accutane cream

amitriptyline nerve pain in arm

amitriptyline nerve pain relief read here nerve pain relief

name of abortion pill in uk

where to buy abortion pill uk open name of abortion pill in uk

abortion pill usa legal uk

abortion pill over the counter uk crossbordercapital.com abortion pill

naltrexone without prescription in uk

buy naltrexone uk jensen.azurewebsites.net alcoholism treatment uk

buy prednisolone liquid

prednisolone without prescription dollarbillcopying.com buy prednisolone for dogs

order abortion pill online usa

usa buy abortion pill click here abortion pill online

sertraline mastercard

buy sertraline

abortion pill online usa

abortion pill online usa

OM LJUSSÄTTNING

Artificiellt ljus är ett komplement och substitut till det naturliga ljuset. Särskilt på våra nordiska breddgrader där ljus är en bristvara under stora delar av året. Det artificiella ljuset hjälper oss att fungera säkert, praktiskt och bekvämt när det är mörkt eller mulet ute. Det förstärker arkitektoniska och dekorativa detaljer, accentuerar material och avslöjar texturer. Kort sagt: det skapar stämning. Den mest utsökta inredning kommer aldrig till sin rätt i ett naket lysrörsljus. Likväl lämpar sig inte den allra vackraste designerlampan över favoritfåtöljen om den inte duger att läsa tidningen med. Det handlar förstås om att balansera de estetiska och praktiska kraven.

TIPS VID PLANERING

Vare sig du bygger nytt eller renoverar är det bra att tänka på el och belysning tidigt i planeringsarbetet. Framför allt behöver du välja armaturtyp och placering så att den elektriska installationen kan färdigställas. Att välja specifik armatur och ljuskälla kan du göra senare. I ett hem eller på ett kontor är det bra att ljussätta för en viss flexibilitet. Behoven kan ju komma att skifta längre fram. När du planerar infrastrukturen, tänk på följande:

  • Se till att du installerar extra vägguttag för framtida behov.
  • Placera strömbrytare så de är enkla att nå vid ingången till varje rum
  • Enskilda armaturer i samma rum kan styras från samma strömbrytare eller dimmer.
  • Vissa ljustyper kräver transformatorer.
  • Tid- eller ljusstyrning ger energibesparingar.

VARIERA BELYSNINGEN

Flera ljuskällor ger ett mysigare intryck än en enda stor. Tänk på att skapa ljus i olika nivåer, det vill säga inte bara ljus ifrån taket. Genom att använda dig av dimmers och många ljuskällor kan du få den belysning som passar för stunden och anpassa styrkan efter det naturliga ljuset. Använd gärna riktbara spotlights när du vill framhäva en tavla, staty eller en läsfåtölj. Infällda spotlights i taket ger rummet ett lyft. Går dessa att rikta så ökar möjligheterna att få fram spännande skuggor och ljuskäglor. Genom att reflektera ljus på en stor del av väggen eller taket skapar du en känsla av utvidgning och rymd.

BRA LJUS I KÖK OCH MATRUM 

I ett kök sker en mängd olika aktiviteter som alla kräver olika typer av ljus och belysning. Det behövs bra arbetsbelysning över diskbänk och arbetsytor, ett jämnt allmänljus vid städning och dekorativ och mysig stämningsbelysning vid måltiderna. Som allmänljus är infällda downlights ett bra alternativ. De ska sprida ljuset jämnt i rummet, jämna ut kontraster och skapa mjuka övergångar mellan mörka och ljusa ytor. Bäst är en väl avbländad armatur, där ljuskällan sitter långt in i armaturen. Komplettera med arbetsbelysning och dekorativt ljus för stämningens skull.

ARBETSBELYSNING I KÖK

Det krävs bra arbetsbelysning över diskbänken, arbetsbänk, spis och köksbord. Använd infällda spotlights, "möbelpuckar" eller ljuslister under köksskåpen. Spotlights och "möbelpuckar" placeras med ett regelbundet mellanrum om ca 40 centi-meter. Då får du ett jämnt ljus på arbetsytan, och ett levande ljus på väggen. Installerar du en dimmer kan du välja mellan arbetsljus eller mysigt stämningsljus. Armaturer ska placeras långt fram, nästan direkt under skåpluckorna. Sitter de för långt in kan reflexer från diskbänken blända. Tänk på att ett mörkt kakel mellan skåp och arbetsbänk stjäl en tredjedel av bänkbelysningen jämfört med ett ljust kakel.

ÖVER MATBORDET

Över matbordet placerar du lämpligen en dekorativ pendlad armatur. En dimmer är bra så att du kan variera ljusstyrka beroende på det naturliga ljuset. Djupa skärmar eller frostat glas som döljer glödlampan är behagligt för ögonen. Placera armaturen på en sådan höjd att den inte bländar. Har du ett långt och stort matbord är en naturlig lösning att hänga två eller till och med tre likadana armaturer på rad. Vid köksbordet krävs ljus för olika aktiviteter. Den ska fungera när du läser tidningen, äter och när du vill bjuda på en mysig och stämningsfull middag.

LJUSBEHANDLING

Vår omgivning blir uppenbar tack vare ljuset. Funktionen hos seendet är komplicerad och sammansatt. Det förstår vi när vi tänker på att vi måste kunna se och uppfatta exempelvis rörelse, hastighet, riktning, avstånd och storlek. För att förstå hur ljuset ger oss information måste vi ha ett språk för att beskriva det, en ljusets grammatik.

LJUSETS OLIKA EGENSKAPER - STYRCKA OCH INTENSITET

Belysningens styrka mäts i enheten lux. Det är ett mått på hur mycket ljus som tillförs. Däremot säger belysningsstyrkan inget om hur ljus eller mörk vi uppfattar omgivningen. Det vi upplever är ljushet. Där inverkar ögats adaptation – anpassning till ljus – hur ytor och föremål reflekterar ljus, omgivande ljusa och mörka ytor och givetvis belysningsstyrkan. Människan fungerar inom mycket varierande ljusförhållanden. Under en stjärnklar natt är belysningsstyrkan i storleksordningen 0,01 lux. I det ljuset klarar vi av att orientera oss men inte mycket mer. I starkt solljus kan belysningsstyrkan uppgå till 100 000 lux. Försöker vi läsa när det är så ljust upplever vi obehag och kisar. Samma obehag kan vi uppleva när vi sitter vid ett bord med vit duk utomhus eller att väggarna och möblerna på uteplatsen är vita. De krav på belysningsstyrka på mellan 100 och 1000 lux, som rekommenderas för olika arbetsuppgifter, är huvudsakligen satta som en kompromiss mellan vad som är ekonomiskt försvarbart och komfortabelt ur arbetssynpunkt.

Att påstå att 700 lux är väsentligt bättre för läsning än 500 lux är ovidkommande. Däremot kan andra egenskaper som låg bländning och lämpligt ljusinfall ha mycket stor betydelse för synkomforten. Ljusets styrka upplever vi till mycket stor del genom dess variation. Det vill säga ett slags "ljusare än" eller "mörkare än". Går vi exempelvis inifrån och ut upplever vi att det är ljust ute och inte att det var mörkt inne. Omvänt upplever vi det mörkt inne, när vi kommer från dagsljus och går in i en byggnad. Vi relaterar till det ljus vi är adapterade till. På samma sätt kan vi tycka det blir mörkt när solen går i moln trots att belysningsstyrkan då fortfarande är mångdubbelt högre än vad vi har inomhus. Ögat dras till ljus. Vill man rikta uppmärksamheten på något bör det därför belysas mer än omgivningen. Halogenlampan är speciellt lämplig för att accentuera med ljus. Den lilla kraftigt lysande glödtråden gör det möjligt att koncentrera ljuskäglan och uppnå relativt höga nivåer.

Det är balansen mellan ljus och skugga som är avgörande för resultatet. Den absoluta nivån på accentueringsljuset beror på omgivningens ljushet. I absolut mörker behövs väldigt lite ljus för att något skall framträda. I starkt omgivningsljus kan det istället behövas väldigt mycket ljus för att lyfta fram och accentuera något. I många fall kan det därför vara nödvändigt att minska den allmänna belysningsnivån istället för att accentuera med ännu mera ljus. Ett lämpligt förhållande mellan omgivnings- och accen-tueringsljuset är 1:5.

STORA OCH SMÅ LJUSKÄLLOR

Varje yta som utsänder ljus har en storlek. Storleken har betydelse för hur skuggor, gradienter och glans kommer att gestaltas. En liten yta som sänder ut ljus ger skarpa och tydliga skuggor. Vi säger då att ljuset är hårt. En stor ljusutsändande yta ger däremot ett mjukt ljus med diffusa och otydliga skuggor. Låt oss göra en jämförelse med dagsljuset. Himlen har en mycket stor yta och ljuset är mjukt och diffust. Vid gråväder saknas nästan helt skuggor. Att exempelvis fotografera ett ansikte i sådant ljus blir ofta bra eftersom kontrasterna är små och ansiktet tecknas mjukt. Vid solsken förändras däremot ljuset. Solen är visserligen stor men på avstånd blir den liten. Solljuset tecknar skarpt. Skuggorna är distinkta och tydliga. Porträtt som tas i solljus får lätt för stora kontraster. Dessa beror huvudsakligen på att ljuset skapar för tydliga och hårda skuggor. Dagsljuset en solig dag upplever vi annars i de flesta fall som väldigt behagligt. Det innehåller både diffust och riktat ljus. Det diffusa ljuset lättar upp de skuggor som skapas av det riktade ljuset. Dagsljuset lär oss att bra ljus oftast är en lämplig kombination av diffust och riktat ljus. Halogenlampan är mycket liten. Den kommer därför att ge ett hårt ljus med tydliga skuggor. Ljuset från halogenlampan har, om det är rätt riktat, en otrolig förmåga att lyfta fram och synliggöra detaljer. Något som i vissa fall är bra och i andra fall en nackdel. En nackdel kan det vara om du belyser kläder som är lite skrynkliga medan det kan vara en fördel när du belyser exempelvis en vägg med en struktur som du vill framhäva. Ju mer släpljus desto tydligare detaljer.

LJUSET HAR EN RIKTGNING

Så länge vi endast har en ljuskälla så har ljuset alltid en riktning. Ljuset kommer från ljuskällan. Det kommer då att ge upphov till skuggor. Med flera ljuskällor kan ljusets riktning bli mera otydlig. Det kan leda till att skuggorna skapar förvirring. Det är stor skillnad på riktningen hos dagsljuset i ett rum och ljuset från lamporna i taket. Dagsljuset kommer vanligtvis in genom fönster i väggarna och ger ett vertikalt ljus. Ett sådant ljus belyser rummets väggar och ger intryck av att rummet är ljust även om belysningsstyrkan är ganska låg. Eftersom ljuset är riktat tvärs rummet ger det också en speciell karaktär åt skuggorna. Ljuset är dessutom stort vilket tecknar mjuka skuggor. De flesta människor upplever detta ljus som mycket trivsamt och behagligt. Takbelysningen är huvudsakligen riktad nedåt och ger horisontell belysning. Om armaturerna är smalstrålande faller ofta väldigt lite ljus på väggarna och då känns rummet mörkt. Vertikalbelysningen blir låg och det kan bildas fula skuggor i exempelvis ansikten. Är armaturerna istället bredstrålande ökar andelen reflekterat ljus och ljuset blir diffusare. Detaljer och former tecknas på ett annorlunda och eventuellt sämre sätt. För att detaljer skall framträda i en ojämn yta måste det förekomma en viss skuggbildning. Ju mindre dessa detaljer eller ojämnheter är desto större måste ljuset infallsvinkel vara, räknat mot ytans normal. Släpljus är därför mycket bra på att återge strukturer på exempelvis väggar. Att flytta armaturerna närmare väggen ger således väggen mer liv och en större variation.

CE-MÄRKNING

Elmateriel som säljs inom EU måste uppfylla väsentliga säkerhetskrav. Ansvarig för att dessa krav uppfylls är tillverkaren eller den som importerar produkterna. Som ett tecken på att produkten uppfyller kraven skall den förses med CE-märket. Märket innebär således inte någon myndighetsprovning. Ansvarig för CE-märkningen skall tämligen omgående kunna visa upp protokoll från provningar med mera. Som återförsäljare och installatör finns en skyldighet att förvissa sig om att produkterna är CE-märkta. Tillverkare och importörer kan även certifiera sina produkter vilket innebär att de provas av oberoende certifierare. När en produkt blir certifierad uppfyller den även kraven för CE-märkning men får även förses med certifieringsmärke. I Sverige certifieras elmateriel av Intertek Semko och får då förses med det kända S-märket.

INSTALLATION AV PRIVATPERSON

Idag kan du köpa nästan alla slags elprodukter i fack- och bygghandeln. Särskilt stort är utbudet av belysningsarmaturer och inte minst för halogenbelysning. Tillgången på produkter innebär dock inte att det är fritt fram för dig som privatperson att själv installera dem. Grundregeln är att installation av halogenbelysning är en starkströmsinstallation och skall utföras av en behörig elinstallatör. Första förutsättningen är att personen har erforderlig kännedom om gällande krav om hur installationen skall och får utföras. Som privatperson får du byta och fastansluta ljusarmaturer för 230 volt i torra och ej brandfarliga utrymmen inomhus. Du får dock inte dra ledningar. Utomhus får du ej utföra några anslutningar av armaturer.

ANLITA ALLTID BEHÖRIG ELEKTRIKER

Med hänsyn till de strömmar och den värme som utvecklas i en lågvoltsanläggning är det ytterst få konsumenter som har den insikt och kunskap som behövs för att göra en säker och väl fungerande installation.

MAXEL LJUSAKADEMI

Ljus är ett fascinerande område där det ständigt finns något nytt att lära. Med ljus skapar du funktion och stämning och styr upplevelsen av ett rum eller en plats. Men ljus är också elteknik, värmeproblem och avancerade installationer. För dig som arbetar professionellt med att planera eller montera belysning finns Maxel Ljusakademi som en inspirerande källa till mer kunskap. Vi håller kontinuerligt utbildningar hos elgrossisterna lokalt i landet för installatörer. Är du intresserad av våra kurser, gå in på www.maxel.se/kommande aktiviteter, för att se var nästa kurs skall hållas. En del fakta i den här texten är hämtad ur broschyren ”Värt att veta om LED” som är utgiven av LED-gruppen (som är en del av belysningsbranschen).

SÖK OCH HITTA

Du kan söka på produktnamn, E-nummer, artikelnummer eller gör en fritext-sökning. 

Sök

buy antibiotics online

amoxicillin 500mg

tamoxifen uk side effects

tamoxifen shortage uk tourette-zentrum.de tamoxifen

buy female viagra

female viagra

tamoxifen uk side effects

tamoxifen uk price click buy tamoxifen pct

female viagra over the counter

female viagra uk

buy prednisolone 5mg uk

buy prednisolone 5mg tablets uk go prednisolone london

500mg capsules

amoxil 500 uses blog.analysisuk.com amoxil 500 side effects

albuterol inhaler instructions

buy albuterol inhaler

abortion pill kit

abortion pill online

order abortion pill online usa

abortion pill online usa

amitriptyline 25mg

buy amitriptyline london read amitriptyline 50mg

SNABBA FRAKTER

Beställ innan kl.12 så skickas produkterna samma dag. Gäller vardagar och lagervaror.
 

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se

 

buy accutane malaysia

buy accutane 10mg uk

amitriptyline 25mg

amitriptyline without prescription bollebygdsbil.se buy antidepressants uk

lav dosis naltrexon

lav dosis naltrexone link naltrexon

female viagra

where to buy female viagra pill dogancoruh.com buy female viagra

best place to buy viagra online

viagra online westshoreprimarycare.com viagra price

buy amoxicillin for chickens

amoxicillin 500mg dosage for uti click here amoxicillin 500mg for dogs

clomid uk to buy

clomid uk sale open clomid uk

accutane without gelatin

accutane without insurance go buy accutane 10mg uk

amitriptyline nerve pain in neck

nerve pain in hand amitriptyline click amitriptyline nerve pain in arm

nerve pain in tooth amitriptyline

nerve pain in arm amitriptyline

amoxicillin cost without prescription

amoxicillin prescription no insurance

buy abortion pill online usa

buy abortion pill online usa jihying.com buy abortion pill

abortion pill ph

abortion pill philippines

  

PLUTO DEEP!

Pluto deep är den senaste modell till Pluto-familjen. LED-armaturen finns i 2 olika färger. Nyfiken? Använd länken nedan för att klicka dig vidare till Pluto deep.  

Klicka här ››› 

Kontakta kundtjänst
Vi hjälper dig gärna med frågor rörande ditt köp, leverans, fakturor, returer och reklamation etc.

Mån-Tor 07:30-16:30
Fre 07:30-15:00 


Ring oss:

Tel. +46 8-445 74 40

Maila oss:
kundsupport@maxel.se